ติดต่อเรา

กรุณาใส่ตัวหนังสือที่แสดงอยู่บนรูปข้างล่าง. ตัวอักษรจะเป็นภาษาอังกฤษตัวเล็ก และตัวเลข 1 ถึง 9

IBRIX Co., Ltd.
21/118 Soi Soonvijai, Rama 9 Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel: +662-641-4381 (Auto)
Fax: +662-641-4381 ext. 13
ในประเทศ : sales2@ibrix.co.th,k.dprasert@gmail.com
International: mkt2@ibrix.co.th, beestar55@gmail.com
Tel: +662 641 4381 ext. 23